Børnehuset Sct Thomas

daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Corona og Sct Thomas

Corona

Spørgsmål som vi har stillet personalet i en dialogisk proces.

Hvad har vi af godt, vi kan tage med fra Coronatiden til nu?

Hvad har det meget udeliv betydet for pædagogikken. Hvad kan vi tage med?

Hvilke tanker og erfaringer omkring leg som læreplanspunkt kan vi bruge og føre videre i pædagogikken i hverdagen.

Hvilke overvejelser har I, i forbindelse med at vi har begrænset udbuddet af legetøj?

Svar:

Struktur og organisering

   Opretholde de små grupper, som har givet større tryghed

  • Færre afbrydelser
  • I højere grad mulighed for at gribe nuet uden legetøj
  • Oplevelsen var at børnene ikke efterspurgte legetøjet eller et større udbud.
  • Vi sang mere
  • Vi lavede flere projekter ude
  • Børnenes egne initiativer var nemmere at følge
  • Vi vil være bedre til at have øje for hvor meget og hvilket legetøj vi har fremme. En overvejelse om formålet med legetøjet.

Konflikter

Vi har været nysgerrige på konfliktgrupper. Det har været mere konstruktivt og mere udviklende, for børnene at løse deres konflikter i de mindre grupper, og især for udegruppen. Der har været god erfaringsdannelse i, at kunne gå nye veje til konfliktløsningen.

De efterspørger de voksnes hjælp, når deres egne strategier ikke slår til.

Leg og legetøj

Vi har lavet en ny børnegruppe med fokus på leg, og de udviklede sig meget.

Legegrupperne har været faste, - de samme børn- og de samme voksne. Med legen som omdrejningspunkt.

Der ha været bedre struktur i perioden, og børnene har været bedre forberedte, for dagen havde sin faste gang.

Der har været mere tid til at tale sammen de voksne imellem, og det styrkede strukturen. . Og personalet har haft tid til at sidde sammen med børnene og observere, hvad de var optaget af.

Vi kunne holde fast i den femfasede legemodel- vi har kunnet fortsætte med leg og børnefællesskaber fra foråret.

Det har været en fordel for børnene, at der har været begrænset legetøj fremme. De har bedre kunne fordybe sig med en eller få tin ad gangen. Overvejelser af, hvor meget og hvorfor det er en god ide, og hvordan det kan være, at der har været positive effekter af det.

Nysgerrighed på hvilket legetøj der interesserer, og hvorfor

Det har været godt med mindre legetøj, men der skal lidt mere, end der er lige nu

Aflevering m.v. Forældresamarbejde

Bedre aflevering og afhentning. Mere samhørighed i at skulle noget samlet. Oplevelse af fællesskab.

Enkelte børn har haft kortere dage. Det har holdt sig et stykke tid efter corona.

Der har været mere overblik og struktur

Mindre sygdom blandt børn og voksne, da alle blev sendt hjem når de er syge.

Skype møderne med forældre har været gode, og kan bruges videre, når det er svært at koordinere.

Stuemøder på IT skype har været virkelig gode møder.

Vi kan godt nu, savne afleveringssamarbejdet, hvor vi fik en snak om dagen med forældrene.

Udegruppen En fast udegruppe i telte og med festivaltoilet under Coronakrisen

Har bevirket, at børnene har opdaget nye muligheder, og set at de voksne kan bruges på en anden måde.

Roligere børn

Børnene har været nysgerrige på nye opdagelser

Der har været høj til loftet

Vi fandt på nye ting, både børn og voksne.

De voksne synes at det var sjovt.

Børnene synes at det var sjovt.

Gode ting er

Struktur

Ugeplan

Forstykket foran bygningen skal fortsat tages i brug

Børn i udsatte positioner

De udsatte børn har haft det bedre i form af deltagelse.

De er blevet mere i stand til selv at agere, især i udegruppen.