Børnehuset Sct Thomas

daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Børn på særlige formålspladser

Inklusion og børn på pladser med særlige formål

Børnehuset Sct Thomas modtager 10 børn på pladser med særlige formål og det er derfor særlig vigtigt for os, at vi ekstra opmærksomme på at genere gode inklusionsprocesser og i så høj grad som det overhovedet er muligt at forhindre eksklusion af børn der kan have særlige udfordringer. Tilbuddet i Sct. Thomas tager udgangspunkt i de overordnede retningslinjer for Frederiksberg Kommunes tilbud til børn med særlige behov. (www.frederiksberg.dk/ Børn og unge sektorplan/ Børn med særlige behov). Heri lægges der særlig vægt på, at den pædagogiske indsats i videst muligst omfang arbejder hen imod at barnet i så høj grad som muligt kan indgå i børnegruppens almindelige hverdag. Samt at barnet med særlige behov kan deltage i et varieret tilbud af udviklings og dannelsesmuligheder i fællesskab med de øvrige børn i gruppen.

Det kræver særlige kompetencer hos personalet, hos hvem der kræves et højt uddannelsesniveau og en særlig ekspertise og rummelighed. Derudover skal personalet være i stand til at omsætte observationer og analyser til en hensigtsmæssig og understøttende pædagogisk praksis, hvor der arbejdes udviklingsunderstøttende og inkluderende. Der tages halvårligt stilling til, hvorvidt barnet profiterer af den pædagogiske ramme og om hvorvidt det fortsat er aktuelt, at barnet er på en plads med særligt formål.