Børnehuset Sct Thomas

daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Inklusion

Inklusion

Med inklusion forstår vi, at der arbejdes henimod at alle børn i så vid udstrækning som muligt, deltager i en almindelig daginstitutions hverdag. Børnene indgår i grupper med de kompetencer de hver især har. Vi planlægger aktiviteter, hvor alle kan deltage, men samtidig er vi opmærksomme på, at nogen har brug for ekstra hjælp til at deltage f.eks. ved at barnet får opgaver det kan håndtere. Som personale arbejder vi med at fremhæve de positive ressourcer. Vi er bekræftende og planlægger udfordrende aktiviteter, som giver mulighed for succesoplevelser for hvert barn og for gruppen som helhed.
I børnehuset er der som tidligere nævnt 10 børn med bla. kommunikative vanskeligheder. Vores mål er at integrere den gruppe børn med de øvrige børn. I den forbindelse arbejder vi bla. med visualisering af hverdagen og visualisering af aktiviteternes indhold. Vi er opmærksomme på, at der er mange måder at opretholde koncentration og opmærksomhed på og at alle gør det ypperste de kan for at fællesskabet skal være meningsfuldt og understøttende for den enkelte.

I forlængelse af arbejdet med inklusion i institutionen arbejder vi ud fra Frederiksberg kommunes 6 punkter omkring inklusion.

De 6 inklusionspunkter har vi indlagt i vores effektror, som er vores styringsredskab for den pædagogiske ramme. Desuden indgår de 6 læreplanstemaer og de 3 børnemiljøvurderingspunkter også i denne ramme. Effektroret består i, at vi hvert kvartal arbejder målrettet med 3 punkter, ét fra hver kategori, så vi over en periode på 2 år, har været alle emner og opmærksomhedspunkter igennem.

De 6 inklusionspunkter er;

  • Alle børn skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.
  • Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet
  • Alle voksne tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber
  • Ledelsen skaber en ramme og tager ansvar for den inkluderende praksis
  • Forældre er betydningsfulde medspillere
  • Den fysiske indretning skal inkludere den fysiske praksis.

Eks: I jan-marts arbejder vi med læreplanstemaet krop og bevægelse. Indenfor den ramme tænker vi inklusionspunktet; "at børn skal opleve at de føler sig som en del af et fysisk legefællesskab". Samtidig har vi fokus på børnemiljøet, hvor vi bestræber os på, at indrette stuen og tænke alternativer på, hvordan stuen kan bruges anderledes. Samt ind tænker, hvordan nærmiljøet kan bruges til fysiske aktiviteter der kan udvikle børnene fysisk. I forbindelse med den ønskede effekt af kvartalets indsats har vi som mål, at de i;

 

Børnene i vuggestueafdelingen skal:

  1. Børnene skal vise at de er fortrolige med mindst tre fysiske lege, som de kan genkende og selv begynde på at lege, så snart personalet nævner eller viser navnet på legen.
  2. Børnene bruger både deres stue og de nærmeste omgivelse til at lege fysiske lege som de selv sætter i gang.

Børnene i børnehaveafdelingen skal:

  1. 1. Børnene skal kunne gennemføre en fysisk aktivitet og blive i aktiviteten i mindst 10 minutter.
  2. 2. Hvert barn skal have opnået en ny dokumenteret udvikling på mindst 1 punkt.  F.eks. have lært at stå på et ben, eller klatre, eller cykle på løbecykel.