Glemt log på?   Registrer  

Børnehuset Sct Thomas

Skærmpolitik

Skærmpolitik i Børnehuset Sct. Thomas 

Brugen af skærme, herunder iPads, telefoner og computere har vundet indpas som et uundgåeligt element i hele samfundet. Det har både på politisk plan og i sundhedsstyrelsen rejst bekymring for, om brugen af skærme påvirker vores sundhed og trivsel negativt. Undersøgelser viser, at brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark de seneste 10 år. [1]Denne viden kalder på, at danske daginstitutioner forholder sig kritisk til brugen af digitale redskaber i institutionerne.

De elektroniske hjælpemidler har dermed gjort deres indtog i den pædagogiske verden, og vi har derfor i Børnehuset Sct. Thomas en skærpet opmærksomhed på, hvorledes og hvordan vi professionelt og konstruktivt gøre brug af de digitale redskaber som skærmene er. Vi har derfor udfærdiget følgende skærm politik.

Skærmpolitik

I børnehuset kan der i særlige situationer gøres brug af skærm, men med udgangspunkt i at det er et minimumsforbrug, og helst i særlige situationer som et reflekteret pædagogiskredskab.

Skærmene kan inddrages i den pædagogiske praksis, når den kan understøtte og underbygge en aktivitet, hvor det pædagogiske personale sammen med børnene, kan være nysgerrige. Fx i forbindelse med arbejdet med forskellige temaer. Det kan fx være med til at finde viden om forskellige dyr og planter, hvor små film eller videns klip kan være med til at give os mere viden om emnet og skabe en fælles opmærksomhed.

Generelt har vi et øget fokus på at skærmene skal give noget extra til en aktivitet, og må altså ikke erstatte nærværet og interaktionen mellem voksne og børn, og børn og børn imellem.

  • I vuggestuen kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
  • I Børnehaven kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.

Følgende er eksempler på anvendelse af digitale redskaber i Børnehuset Sct. Thomas

  • Vi vil gerne havde et øget fokus på at bruge digitale redskaber i en science orienteret tilgang – bruge den til at undersøge og understøtte børnenes nysgerrighed og skabe fælles opmærksomhed.
  • Generelt øget fokus på at den skal give noget extra til en aktivitet og ikke til at erstatte nærværet.
  • Digitale redskaber bruges kun i nødstilfælde, eller i særlige situationer som et pædagogisk redskab.
  • Vi ønsker et minimum af brug af digitale redskaber men vi ønsker ikke et fuldt forbud mod digitale redskaber.
  • Vi vil anvende digitale redskaber når det er pædagogisk meningsfuldt for det enkelte barn eller fællesskabet.
  • Digitale redskaber kan bruges til at LYTTE til musik, men en eventuel skærmen skal være vendt så børn og voksne ikke ser på skærmen.
  • Børnene er i nogle tilfælde med til at lave plancher til forældrene, der beskriver vores dag. Børnene er med til at udvælge billeder, lave layout og printe dem, da vi ønsker at inddrage børnene i processen, så det også bliver deres formidling af dagligdagen.

 

[1] Baggrundsnotat---Sundhedsstyrelsens-anbefalinger-om-skaermbrug-06102023.ashx.pdf