Børnehuset Sct Thomas

daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Velkomstmateriale

Forældresamarbejde

Vi vil via den daglige kontakt styrke den tillid forældrene viser os ved at overlade deres børn til os. Vi understøtter gerne forældres ønske om at forældre igennem forskellige arrangementer lærer hinanden bedre at kende. Et eks på det er forældrekaffe, som arrangeres og afholdes af forældre i huset.

Ved at vælge børnehuset Sct Thomas som institution for jeres barn har vi et ønske om, at I som forældre er medspillere til at fastholde den inkluderende praksis, hvilket i praksis betyder, at vi forventer at forældrene støtter op om den gode tone og har tilliden til, at de professionelle er velovervejede i deres interaktion med børnene. Både blandt børn, voksne og personale er det vigtigt at arbejde i en atmosfære med gensidig respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Derfor bestræber vi os på, at der bliver fortalt gode historier om børnene og deres forældre her i institutionen og vi har en forventning om, at I støtter op om det derhjemme. De gode historier om det enkelte barn, skaber grundlaget for at det får plads til at udvikle sig. Og vi har som institution ansvaret for, at alle børn får de bedst mulige rammer for udvikling. Derfor er forældres og personales omgangsform yderst vigtig for børnenes trivsel og udvikling.

Kommunikation

I vores bestræbelse på at formidle vores pædagogiske praksis og praktiske oplysninger der måtte være i forbindelse med hverdagen bruger vi vores eget intranet, hvor vi bla. formidler nyhedsbreve, hvad sker der på stuerne? Er der noget der mangler i barnets garderobe! Har I planer om at komme til forældremødet? Etc.

I en spørgeskemaundersøgelse har vores forældregruppe tydeligt givet udtryk for at telefonbeskeder(sms´er) er den foretrukne kommunikationsform, udover samtale ved afhentning og aflevering.

Vi bestræber os på, at den daglige kommunikation mellem forældre og personale fortsat vægtes højt, da det giver det bedste udgangspunkt for den bedste forståelse og indsats.

Også her lægger vi vægt på, at forældre såvel som personale er både tydelige og venlige i deres kommunikation.

 

Samtaler

Det kan forventes at man, når ens barn har været i huset i 3 måneder vil man modtage en invitation til en 3 måneders samtale.

Det samme vil være tilfældet, når man har været tilknyttet børnehaven i 4 - 6 måneder.

Den sidste samtale vi vil tilbyde forældre til børn her i huset er en samtale i januar/ februar måned inden barnet skal i skole. Her vil vi sammen med forældrene lave mål for barnets sidste tid i huset, så vi i fællesskab kan gøre barnet mest skoleparat.

Til alle samtaler vil forældre blive præsenteret for en indbydelse og en dagsorden, hvor det forventes, at forældre og personale har forberedt sig og i fællesskab bidrager til samtalen om barnets trivsel.

Vi er af den overbevisning, at løbende samtaler mellem forældre og personale giver det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde omkring barnet og derfor prioriterer vi, at det er muligt at afholde samtaler efter behov, hvad enten det er personale eller forældre der ønsker en samtale.

Udendørsarealer

Vores legeplads er ikke så stor, men vi har forsøgt og forsøger fortsat at gøre den interessant for vuggestuebørn såvel som for børnehavebørn. Vi har tilladelse til at bruge stykket foran bygningen, som kirken har brugsret på, hvilket udvider det fysiske rum.

Vi har gynger, klatrestativ, sandkasse, legehuse mm.

Desuden gør vi stor brug af de grønne områder omkring os og har flere cykler som vi transporterer børnene rundt i byen med.

 

Praktiske informationer

Der skal være navn i alt tøjet. Kurven i garderoben skal indeholde skiftetøj, som passer til alder og årstid. Institutionen kan ikke dække behovet for skiftetøj.

Om sommeren skal børnene være påsmurt solcreme, når de kommer om morgenen. Personalet smører dem igen ved middagstid.

Børnenes legecykler hjemmefra kan stå på legepladsen. Vi kan ikke sikre at andre børn ikke cykler på dem.

Der må ikke anvendes cykelhjelme på legepladsen, da risikoen for at hænge fast ved nogle af legeredskaberne er for stor.

Om sommeren bader vi lejlighedsvis på legepladsen

Det er vigtigt at man som forældre altid lukker lågen fra legepladsen og ud til stien. Også selvom man kun henter nøglen til skuret for at sætte sin klapvogn bag hegnet. Det er hændt at der er kommet børn på stien, fordi forældre har glemt at lukke lågen.

Vi ser gerne at mobiltelefoner ikke benyttes ved aflevering eller afhentning af barnet. Forældres nærvær er af overordentlig stor betydning.

Til sidst vil vi gerne fortælle om, at vi har rundvisning for evt. kommende forældre den første tirsdag i måneden kl. 9.30.

Vi ønsker alle, både børn, forældre, personale og alle som træder ind i huset, at de må få en dejlig oplevelse ved at besøge eller at benytte Sct. Thomas Børnehus.